Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 106 opiera się na założeniach pedagogiki Marii Montessori.

Zakłada ona m.in. stworzenie wokół dzieci takiego otoczenia wychowawczego, które w optymalny sposób zapewni ich rozwój, zachęci do aktywności i rozbudzi zainteresowania. Zgodnie z założeniem pedagogiki Montessori: „Daj mi czas” oraz „Pomóż mi, abym zrobił to sam” respektujemy wolność i podmiotowość dziecka, szanujemy prawo do indywidualnego rozwoju, pomagamy w osiąganiu samodzielności, rozwijaniu uzdolnień oraz współpracy z dziećmi i dorosłymi. 

W pracy pedagogicznej kładziemy akcent na samodzielność dzieci w różnych sferach rozwojowych: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych przez dziecko. Dajemy dzieciom swobodę, ale jest ona zdeterminowana porządkiem dnia oraz wzajemnymi relacjami interpersonalnymi pomiędzy nauczycielami i dziećmi.

W każdej grupie przebywają ze sobą dzieci różnorodne wiekowo (3, 4, 5 i 6 lat). Bawią się i uczą razem, co sprzyja wzajemnej integracji dzieci młodszych i starszych. Zróżnicowanie pod względem wieku jest podstawową zasadą funkcjonowania grupy. Maria Montessori przeciwna była założeniu, iż poziom rozwoju oraz wyników nauczania w danej grupie musi być równy. Wychowawcy na co dzień obserwują pozytywne aspekty przebywania ze sobą dzieci w różnym wieku, co ma duże znaczenie dla rozwoju postaw prospołecznych. Starsze przedszkolaki pomagają młodszym w różnorodnych czynnościach, a młodsze uczą się poprzez naśladowanie. Taka organizacja daje możliwość przebywania ze sobą rodzeństw, co wpływa korzystnie na proces adaptacyjny dzieci młodszych. 

Kolejny aspektem dydaktyczno-organizacyjnym jest fakt, że dziećmi opiekują się w ciągu dnia dwie osoby jednocześnie, jest to nauczyciel oraz pomoc nauczyciela przygotowana do pracy merytorycznie. Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Montessoriański materiał rozwojowy

Ponadto każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, zwane w pedagogice Montessori „materiałem rozwojowym” kształcącym zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, powonienia. Mamy też materiał dydaktyczny do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody, geografii, religii. Spośród tego otoczenia dziecko wybiera do zabawy i nauki takie pomoce, którymi jest zainteresowane.

Oprócz pracy z montessoriańskim materiałem rozwojowym, dzieci doskonalą swoje umiejętności podczas zabaw, ćwiczeń integracyjnych, ruchowych, twórczego myślenia, plastycznych, badawczych. Biorą udział w wielu uroczystościach, imprezach, spotkaniach z ludźmi reprezentującymi różne zawody i zainteresowania. Pozytywnie układa się współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Rodzice pomagają nam w wielu sytuacjach opiekuńczo-organizacyjnych, służą radą, pomocą, sponsoringiem. Wybór naszego przedszkola przez rodziców nie jest przypadkowy; jest to wybór świadomy, oparty na wielu rozmowach, odwiedzinach przedszkola i poznawaniu specyfiki pracy metodą Montessori.

Bardzo uroczyście świętujemy też urodziny każdego dziecka

Koncepcja pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi

Przedszkole posiada odrębny dokument, który szczegółowo opisuje każdy aspekt działalności przedszkola. Dokument ten jest systematycznie uaktualniany, w zależności od zmian, jakie zachodzą w naszej pracy.

logo PM 106