Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty za przedszkole obowiązujące w roku szkolnym 2023/24′ naliczane są na podstawie Uchwały
Nr LXVIII/2018/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16. listopada 2022r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Zasady pełnej odpłatności:

  • bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w  godzinach od 08.00 do 13.00,
  • za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w punkcie 1. przez dziecko w wieku do 5 lat, ustalono opłatę w wysokości 1,14 zł,
  • opłata nie obejmuje kosztów żywienia – dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 11,00 zł, za dwa posiłki – 8,80 zł, za jeden – 5,50 zł;
  • z opłat za świadczenia, o których mowa w $ 2 uchwały, są zwolnieni użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych;
  • rodzice (opiekunowie prawni ) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, 1583, 1948, 1984, 2174 oraz z 2017 r. poz.38) lub otrzymujący pomoc z MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
  • rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole zobowiązani są złożyć do dyrektora oświadczenia zawierające dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i wysokość opłat  za posiłki określa Statut Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Opłat za przedszkole można dokonywać od 2 do 15 dnia każdego miesiąca:

przelewem na konto: 96 1240 1037 1111 0011 0917 2421

Informacji o opłatach udziela starszy intendent – Pani Katarzyna Betka (k.betka@pm106.elodz.edu.pl,
tel. 42 684 22 51).