Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty za przedszkole obowiązujące w roku szkolnym 2022/23′ naliczane są na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6. lutego 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Zasady pełnej odpłatności:

  • bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w  godzinach od 08.00 do 13.00,
  • za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w punkcie 1. przez dziecko w wieku do 5 lat, ustalono opłatę w wysokości 1,14 zł,
  • opłata nie obejmuje kosztów żywienia – dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 11,00 zł, za dwa posiłki – 8,80 zł, za jeden – 5,50 zł;
  • z opłat za świadczenia, o których mowa w $ 2 uchwały, są zwolnieni użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych;
  • rodzice (opiekunowie prawni ) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, 1583, 1948, 1984, 2174 oraz z 2017 r. poz.38) lub otrzymujący pomoc z MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
  • rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole zobowiązani są złożyć do dyrektora oświadczenia zawierające dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i wysokość opłat  za posiłki określa Statut Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Opłat za przedszkole można dokonywać od 2 do 15 dnia każdego miesiąca:

przelewem na konto: 96 1240 1037 1111 0011 0917 2421

Informacji o opłatach udziela starszy intendent – Pani Katarzyna Betka (k.betka@pm106.elodz.edu.pl,
tel. 42 684 22 51).