Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6 w Łodzi w zakresie prowadzenia:
 • warsztatów dla rodziców i dzieci na terenie przedszkola,
 • konsultacji psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych na terenie poradni i przedszkola,
 • szkoleń dla nauczycieli,
 • zajęć z dziećmi o charakterze terapeutycznym,
 • badań dojrzałości szkolnej dzieci na wniosek rodziców.
Psycholog – mgr Anna Klincewicz – Lebioda, która prowadzi:
 • obserwacje dzieci podczas zabaw swobodnych i zorganizowanych w celu poznania umiejętności społeczno -emocjonalnych i psychofizycznych,
 • konsultacje wspierające nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Pedagog specjalny - mgr Viotetta Kwiatkowska - Bicz, która prowadzi:
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem (TUS),
 • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • dobieranie metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci,
 • współpraca z nauczycielem prowadzącym i innymi specjalistami.
Logopeda – mgr Bogumiła Zimnoch, mgr Monika Matyjaszczyk, współpracują podczas:
 • prowadzenia badań przesiewowych dzieci w zakresie rozwoju mowy,
 • obserwacji dzieci podczas wypowiedzi swobodnych i sposobów komunikacji z innymi dziećmi i nauczycielami,
 • grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi wykazującymi zaburzenia komunikacji językowej (1 raz w tygodniu),
 • konsultacji z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuowania ćwiczeń logopedycznych w przedszkolu i w domu (informacje przesyłane mailowo),
 • warsztatów logopedycznych dla nauczycieli i rodziców.
Pedagog - mgr Joanna Zalewska prowadzi:
 • badania przesiewowe dzieci starszych pod kątem przygotowania do nauki czytania i rozwijania pojęć matematycznych,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie rozwoju słuchu fonematycznego oraz pojęć matematycznych (1 raz w tygodniu),
 • konsultacji z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuowania działań z dziećmi w przedszkolu i w domu – (2 razy w roku, bieżące informacje przesyłane mailowo).