Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6 w Łodzi w zakresie prowadzenia:
 • warsztatów dla rodziców i dzieci na terenie przedszkola,
 • konsultacji psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych na terenie poradni i przedszkola,
 • szkoleń dla nauczycieli,
 • zajęć z dziećmi o charakterze terapeutycznym,
 • badań dojrzałości szkolnej dzieci na wniosek rodziców.
Psycholog – mgr Ilona Kłosińska, która prowadzi:
 • obserwacje dzieci podczas zabaw swobodnych i zorganizowanych w celu poznania umiejętności społeczno -emocjonalnych i psychofizycznych,
 • konsultacje wspierające nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Pedagog specjalny - mgr Viotetta Kwiatkowska - Bicz, która prowadzi:
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem (TUS),
 • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • dobieranie metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci,
 • współpraca z nauczycielem prowadzącym i innymi specjalistami.
Logopeda – mgr Monika Matyjaszczyk, współpracuje podczas:
 • prowadzenia badań przesiewowych dzieci w zakresie rozwoju mowy,
 • obserwacji dzieci podczas wypowiedzi swobodnych i sposobów komunikacji z innymi dziećmi i nauczycielami,
 • grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi wykazującymi zaburzenia komunikacji językowej (1 raz w tygodniu),
 • konsultacji z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuowania ćwiczeń logopedycznych w przedszkolu i w domu (informacje przesyłane mailowo),
 • warsztatów logopedycznych dla nauczycieli i rodziców.
Pedagog - mgr Monika Matyjaszczyk prowadzi:
 • badania przesiewowe dzieci starszych pod kątem przygotowania do nauki czytania i rozwijania pojęć matematycznych,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie rozwoju słuchu fonematycznego oraz pojęć matematycznych (1 raz w tygodniu),
 • konsultacji z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuowania działań z dziećmi w przedszkolu i w domu – (2 razy w roku, bieżące informacje przesyłane mailowo).