Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dziecięca interpretacja muzyki

Czas realizacji: 

listopad 2022- czerwiec 2023'

Cel główny: 

Prezentowanie muzyki w różnych jej aspektach, umożliwianie dzieciom doświadczania muzyki poprzez własną aktywność, kształtowanie wrażliwości słuchowej, eksperymentowaniez dźwiękami.

Cele szczegółowe:
 • stwarzanie możliwości do aktywnego poznawania muzyki poprzez jej doświadczanie,
 • uwrażliwianie dzieci na różne rodzaje muzyki,
 • zapoznanie z wybranymi utworami muzycznymi,
 • zapoznanie dzieci z możliwościami podejmowania różnorodnych działań z wykorzystaniem muzyki (śpiew, taniec, gra na instrumentach, dyrygowanie),
 • uwrażliwienie dzieci na nawiązywanie dzieł muzycznych do codziennego świata, przyrody,
 • utrwalanie pojęć związanych z orientacją w przestrzeni i schematem własnego ciała,
 • zainteresowanie dzieci instrumentami muzycznymi,
 • inspirowanie dzieci do poznawania tradycji oraz kultury regionu poprzez zapoznawanie się z wybranymi utworami.
Formy realizacji:
 • indywidualna
 • zbiorowa
 • w małych grupach, zespołach.