Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dziecięca interpretacja muzyki

Czas realizacji: 

wrzesień 2023' - czerwiec 2024'

Cel główny: 

Prezentowanie muzyki w różnych jej aspektach, umożliwianie dzieciom doświadczania muzyki poprzez własną aktywność, kształtowanie wrażliwości słuchowej, eksperymentowaniez dźwiękami.

Cele szczegółowe:
 • stwarzanie możliwości do aktywnego poznawania muzyki poprzez jej doświadczanie,
 • uwrażliwianie dzieci na różne rodzaje muzyki,
 • zapoznanie z wybranymi utworami muzycznymi,
 • zapoznanie dzieci z możliwościami podejmowania różnorodnych działań z wykorzystaniem muzyki (śpiew, taniec, gra na instrumentach, dyrygowanie),
 • uwrażliwienie dzieci na nawiązywanie dzieł muzycznych do codziennego świata, przyrody,
 • utrwalanie pojęć związanych z orientacją w przestrzeni i schematem własnego ciała,
 • zainteresowanie dzieci instrumentami muzycznymi,
 • inspirowanie dzieci do poznawania tradycji oraz kultury regionu poprzez zapoznawanie się z wybranymi utworami.
Formy realizacji:
 • indywidualna
 • zbiorowa
 • w małych grupach, zespołach.