Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sztuka w oczach dziecka

Czas realizacji:

wrzesień 2023'- czerwiec 2024'

Cel główny:

Propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki montessoriańskiej; wprowadzenie dzieci w świat sztuki, prezentacja najważniejszych zagadnień z nią związanych, pobudzanie dzieci do kreatywności oraz ekspresji twórczej.

Cele szczegółowe:
 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno ich dzieł,
 • udział w wystawach, prezentacjach zbiorowych, warsztatach edukacyjnych, zwiedzanie MS2 w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
 • kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, eksperymentowanie z nimi,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • odkrywanie dziecięcych talentów, rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • budowanie więzi w grupie przedszkolnej, podkreślanie obecności każdego dziecka w grupie,
 • wykorzystanie montessoriańskiego materiału rozwojowego w tworzeniu i kreowaniu indywidualnych oraz zbiorowych prac, inspirowanych wybranymi dziełami sztuki.
Formy realizacji:
 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • w małych zespołach.