Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ogród przedszkolny

Rok szkolny 2022/23'

Nasz ogród jest na bieżąco modernizowany i doposażany

W roku szkolnym 2019/20 pozyskano środki na wymianę bujaków sprężynowych dla dzieci oraz wykonanie boiska do gry w piłkę nożną (przygotowano specjalną nawierzchnię oraz bramki).

W roku szkolnym 2018/19 w ogrodzie PM nr 106 w Łodzi dokonano wymiany piaskownic, zamontowano zadaszenia nad nimi oraz nowy sprzęt do zabaw ruchowych dla dzieci ze spiralną zjeżdżalnią.

W roku 2013 Rada Pedagogiczna PM 106 zgłosiła do konkursu Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość” autorski projekt „Ekologicznej ścieżki sensorycznej”, która miała uczynić ogród miejscem jeszcze ciekawszym dla naszych przedszkolaków. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Maria Montessori – autorka koncepcji pedagogicznej, w oparciu o którą pracuje nasze przedszkole, uważała, że zadaniem wychowania jest rozwijanie w dziecku zdolności do odpowiedzialności za świat i to, co zostało mu powierzone. Kierując się tą myślą, stworzyliśmy miejsce, które umożliwi dzieciom bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczanie go polisensorycznie.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość”, Stowarzyszeniu Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” oraz ogromnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola i rodziców naszych dzieci, udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów dotyczących zagospodarowania ogrodu:

  •  zorganizowano ścieżkę sensoryczną złożoną z 6 odcinków wyłożonych: szyszkami, piaskiem, kasztanami, żwirem, korą dekoracyjną, kamieniami; dzieci doświadczają różnorodnego materiału przyrodniczego poprzez dotyk (stopy, dłonie),
  • w pobliżu utworzonej ścieżki posadzono drzewka i krzewy,
  • utworzono stanowisko do układania mandal i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
  • zagospodarowano także tarasy w ogrodzie, na których znajdują się stanowiska do zabaw badawczych: stół wodny, do działań służących doświadczaniu właściwości wody oraz miejsce dla młodych badaczy, którzy chcą poznać okazy przyrody pod lupą i mikroskopem, próbują określić siłę wiejącego wiatru lub pragną doświadczyć ciężaru ważonych przedmiotów,
  • przygotowano wybieg dla żółwia,
  • zaprojektowano również miejsce do ćwiczeń ruchowych na powietrzu z wykorzystaniem równoważni,
  • rozwieszono labirynt sznurowy „Pajęcza sieć”, który rozwija ogólną sprawność i równowagę,
  • przygotowano galerię, na której dzieci mogą prezentować innym znalezione przez siebie skarby przyrodnicze,
  • zorganizowano miejsce, służące rozwijaniu zmysłu dotyku i wyobraźni – „Tajemnicze woreczki”,
  • zakupiono do każdej sali pojemniki do segregacji odpadów.

Działania mające na celu uatrakcyjnienie ogrodu przedszkolnego są kontynuowane na bieżąco. Doposażamy ogród w niezbędne zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, mając na uwadze urozmaicenie czasu, jaki dzieci spędzają na powietrzu.