Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Organizacja

Przedszkole nr 106 jest przedszkolem miejskim.

Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Łódzkie Kuratorium Oświaty.

Godziny pracy

Przedszkole pracuje od godziny 6:30 do 17:30

W roku szkolnym 2022/2023 poszczególne grupy pracują w następujących godzinach:

 • Grupa I – od 08:00 do 17:00,
 • Grupa II – od 08:00 do 17:30,
 • Grupa III – od 06:30 do 16:00,
 • Grupa IV – od 07:30 do 16:30,
 • Grupa V – od 8:00 do 15:00.

W godzinach rannych od 6:30 do 7:00 Dzieci gromadzą się w sali grupy IV, a w godzinach popołudniowych od 17:00 do 17:30 w grupie II.

Rozkład dnia

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, powitanie, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy integracyjne i ruchowe, czynności organizacyjno – porządkowe oraz opiekuńcze.
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie, porządkowanie naczyń po posiłku, mycie zębów, dyżury, czynności samoobsługowe.
9:00 – 9:30 Zabawy inspirowane własną aktywnością dzieci, czynności organizacyjno- porządkowe i opiekuńcze.
9:30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o montessoriański materiał rozwojowy:

 • do ćwiczeń praktycznego dnia,
 • do kształcenia zmysłów,
 • do edukacji językowej, w tym do edukacji z zakresu języka angielskiego,
 • do edukacji matematycznej,
 • do wychowania dla kultury życia,
 • do wychowania religijnego.

11:00 – 11:30 Różnorodne formy aktywności ruchowej organizowane przez nauczycieli w sali gimnastycznej, w klasie lub na powietrzu.
11:30 – 12:15 Przygotowanie do obiadu, obiad, porządkowanie naczyń i stolików po posiłku, higiena osobista, czynności organizacyjno- porządkowe i opiekuńcze.
12:15 – 14:00 Zajęcia umuzykalniające i teatralne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne itp. Zabawy w sali, na powietrzu lub w sali gimnastycznej – inspirowane aktywnością dziecka, sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów społecznych.
14:00 – 14:30 Ćwiczenia ciszy oraz różnorodne formy odpoczynku i relaksu. Różnorodne formy aktywności ruchowej organizowane przez nauczyciela w klasie, sali gimnastycznej, na powietrzu.
14:30 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, porządkowanie naczyń, stolików, higiena osobista, dyżury.
15:00 – 17:30 Zabawy indywidualne i w gronie dzieci w swojej klasie i innych oraz ogrodzie przedszkolnym. Czynności organizacyjno- opiekuńcze. Rozmowy z rodzicami.

Oрганізація

Дитячий садок No 106 є муніципальним дитячим садком.

Керівним органом є Департамент освіти Управління міста Лодзь, органом, який здійснює основний нагляд, є Рада освіти Лодзі.

Час роботи

Дитячий садок працює з 6:30 до 17:30

У 2022/2023 навчальному році індивідуальні групи працюють у такі години:

 • I група - з 08:00 до 17:00,
 • ІІ група – з 08:00 до 17:30,
 • ІІІ група – з 06:30 до 16:00,
 • IV група – з 07:30 до 16:30,
 • V група – з 8:00 до 15:00.


Вранці з 6:30 до 7:00 діти збираються в кімнаті IV групи, а після обіду з 17:00 до 17:30 в II групі.

розклад


6:30 – 8:30 Прихід дітей, зустріч, індивідуальні бесіди з дітьми та батьками, ігри за ініціативою дітей, інтеграційні та рухові ігри, організаційні заходи, заходи з прибирання та догляду.
8:30 – 9:00 Підготовка до сніданку, сніданок, прибирання посуду після їжі, чищення зубів, чергування, самообслуговування.
9:00 – 9:30 Ігри, натхненні власною діяльністю дітей, організаційна діяльність, діяльність з прибирання та догляду.
9:30 – 11:00 Дидактичні заняття за розвиваючим матеріалом Монтессорі:

 • для тренувального дня практики,
 • виховувати почуття,
 • для мовної освіти, включаючи освіту в галузі англійської мови,
 • для математичної освіти,
 • за виховання культури життя,
 • для релігійної освіти.

11:00 – 11:30 Різноманітні форми фізичної активності, організовані вчителями в спортивному залі, в класі або на свіжому повітрі.
11:30 – 12:15 Підготовка до обіду, обід, прибирання посуду та столів після їжі, особиста гігієна, організаційні, прибиральні та доглядові заходи.
12:15 – 14:00 Музичні та театральні заняття, корекційна гімнастика, заняття образотворчим мистецтвом тощо. Ігри в залі, на свіжому повітрі чи в спортивному залі – надихають на активність дитини, сприяють налагодженню різноманітних соціальних контактів дітей.
14:00 – 14:30 Тихі вправи та різноманітні форми відпочинку та релаксації. Різноманітні форми рухової активності, організовані вчителем в класі, спортзалі, на свіжому повітрі.
14:30 – 15:00 Підготовка до чаювання, чаювання, прибирання посуду, столів, особиста гігієна, чергування.
15:00 – 17:30 Індивідуальні ігри та ігри з дітьми свого класу та іншими дітьми та в садочку. Організаційно-доглядова діяльність. Бесіди з батьками.