Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Działania edukacyjne i wychowawcze w naszym przedszkolu oparte są na autorskim programie wychowania przedszkolnego "Odkryjmy Montessori raz jeszcze"opracowanym według założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi”.       

Z proponowanych przez współczesną edukację treści wybieramy te, które służą doskonaleniu dzieci i nas. Zależy nam również na tym, aby w dobie nieograniczonego dostępu do informacji („zmysły dalekie”), umożliwić dziecku poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie i przeżywanie, uruchamiając jego własne „zmysły bliskie”.

W pracy pedagogicznej kładziemy akcent na samodzielność dzieci w różnych sferach rozwojowych: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych przez dziecko. Dajemy dzieciom swobodę, ale jest ona zdeterminowana porządkiem dnia oraz wzajemnymi relacjami interpersonalnymi pomiędzy nauczycielami i dziećmi.

W każdej grupie przebywają ze sobą dzieci różnorodne wiekowo (3, 4, 5 i 6 lat). Bawią się i uczą razem, co sprzyja wzajemnej integracji dzieci młodszych i starszych. Zróżnicowanie pod względem wieku jest podstawową zasadą funkcjonowania grupy. Maria Montessori przeciwna była założeniu, iż poziom rozwoju oraz wyników nauczania w danej grupie musi być równy. Wychowawcy na co dzień obserwują pozytywne aspekty przebywania ze sobą dzieci w różnym wieku, co ma duże znaczenie dla rozwoju postaw prospołecznych. Starsze przedszkolaki pomagają młodszym w różnorodnych czynnościach, a młodsze uczą się poprzez naśladowanie. Taka organizacja daje możliwość przebywania ze sobą rodzeństw, co wpływa korzystnie na proces adaptacyjny dzieci młodszych. 

Про нас

Навчально-виховна діяльність у нашому дитячому садку базується на оригінальній програмі дошкільної освіти «Відкриймо Монтессорі ще раз», розробленій відповідно до положень педагогіки Марії Монтессорі в муніципальному дитячому садку № 106 у Лодзі.

Зі змісту, запропонованого сучасною освітою, ми обираємо ті, які служать вдосконаленню дітей і нас. Для нас також важливо, що в епоху необмеженого доступу до інформації («далекі органи чуття») ми хочемо дати можливість дитині пізнавати світ, діючи, переживаючи, відкриваючи і переживаючи, активуючи власні «близькі органи чуття» .

У нашій педагогічній роботі ми наголошуємо на самостійності дітей у різних сферах розвитку: від самообслуговування під час гігієнічних заходів до свідомого вибору дитиною місця, часу та тематики навчальної діяльності. Ми даємо дітям свободу, але вона визначається розпорядком дня та взаємними міжособистісними стосунками педагогів і дітей.

У кожній групі діти різного віку (3, 4, 5 та 6 років). Вони грають і навчаються разом, що сприяє взаємній інтеграції молодших і старших дітей. Різноманітність за віком є ​​основним принципом функціонування групи. Марія Монтессорі була проти припущення, що рівень розвитку та результати навчання в даній групі повинні бути однаковими. Щоденно вихователі спостерігають позитивні сторони спільного перебування дітей різного віку, що має велике значення для розвитку просоціальних установок. Старші дошкільники допомагають молодшим у різних видах діяльності, а молодші навчаються шляхом наслідування. Така організація дає можливість проводити час з братами і сестрами, що позитивно впливає на процес адаптації молодших дітей.