PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi

Przedszkole Miejskie nr 016 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej ostatniej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Matczak.
 • E-mail: j.matczak@pm106.elodz.edu.pl
 • Telefon: 42 684-22-51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi
 • Adres: ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź
 • E-mail: kontakt@pm106.elodz.edu.pl
 • Telefon: 42 684-22-51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do wejścia budynku prowadzą cztery stopnie, została zastosowana platforma podjazdowa dla wózków. Budynek jest piętrowy, jednak nie zastosowano żadnych udogodnień architektonicznych, aby ułatwić dostęp do wyższych kondygnacji osobom niepełnosprawnym. Przed wejściem do przedszkola nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W placówce nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W budynku nie zostały zastosowane żadne udogodnienia dla osób niewidomych i niesłyszących. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem, bo wcześniejszym ustaleniu tego z dyrekcją. 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij