PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Historia

Obecny wygląd ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi jest efektem wielorakich działań podjętych na przestrzeni kilkunastu lat.

Odnowienie ogrodu rozpoczęto w 2005 roku, przystępując do Projektu renowacji i zagospodarowania ogrodu przedszkolnego, realizowanego przez kilka kolejnych lat.

Pani Joanna Sosnowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w latach 2000-2010, podejmowała działania, których celem było szeroko pojęte dobro dziecka, czyli stwarzanie wokół dzieci i dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bawić się, odpoczywać i poznawać przyrodę.

Środki finansowe na realizację Projektu pochodziły głównie z funduszy: Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” działającego przy Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, Rady Rodziców naszego Przedszkola oraz Wydziału Edukacji UMŁ. 

Działania podjęte w ramach realizacji Projektu obejmowały: całkowitą wymianę ogrodzenia terenu Przedszkola, zainstalowanie całodobowego monitoringu, zakup drewnianego i plastikowego sprzętu do zabaw dziecięcych. Odnowiono również piaskownice, zadbano o estetyczną i relaksacyjną stronę ogrodu (przycięto drzewa i krzewy, zasadzono nowe krzewy iglaste, zasiano trawę, założono klomby z różnorodną roślinnością, uporządkowano „górkę” obsiewając ją trawą, zakupiono głazy kamienne i utworzono „kamienny krąg”). Całkowicie odrestaurowano także taras przy budynku Przedszkola od strony ogrodu. Sukcesywnie doposażano ogród w pomoce dydaktyczne i zabawki służące głównie do zabaw ruchowych, badawczych i tematycznych. Od Rodziców otrzymano: statek, domek wspinaczkowy i zjeżdżalnię.

Od roku 2010 pani Joanna Matczak – pełniąca obecnie funkcję dyrektora Przedszkola, kontynuuje wraz z Radą Pedagogiczną i pracownikami proces zagospodarowania ogrodu. Dzięki ogromnemu wsparciu Rodziców, Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, PZU – Życie oraz innych sponsorów udało się odrestaurować drugi taras, schody oraz zamontować nową barierkę. Dokonano również nasadzeń nowych drzew i krzewów oraz przeprowadzono renowację drzewostanu. Zakupiono również nowy zestaw do zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia).

Skip to content