PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Projekty

Projekt: ,,Podróż dookoła Ziemi, czyli moje miejsce
w kosmosie”

Czas trwania: styczeń- czerwiec 2021r.

Celem realizowanego projektu jest:

– wzbogacenie i utrwalenie wiedzy na temat Ziemi,

– rozbudzanie zainteresowań dzieci powyższą tematyką,

– wdrażanie do samodzielnego eksplorowania materiału rozwojowego z działu wychowanie dla kultury życia.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie z teorią powstania Ziemi, miejscem Ziemi we Wszechświecie,

– omówienie najważniejszych wydarzeń dotyczących historii Ziemi,

– zapoznanie ze światem dinozaurów,

– zapoznanie z terminami woda- ląd oraz różnymi formami ukształtowania terenu,

-wyjaśnienie przyczyny nazywania Ziemi – Błękitną Planetą,

– uwrażliwianie na konieczność dbania o czystość naszej planety: zapoznanie z terminami dotyczącymi ekologii i recyklingu,

– rozwijanie wiedzy na temat kontynentów, prowadzenie działań służących dostrzeganiu różnic pomiędzy kontynentami,

– zapoznanie z położeniem geograficznym poszczególnych kontynentów,

– przedstawienie różnych gatunków zwierząt i roślin charakterystycznych dla poszczególnych obszarów Ziemi,

– zapoznanie z charakterystycznymi zabytkami i miejscami na wybranych kontynentach,

– poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w wybranych krajach,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności kulturowej i piękna całego świata,

-rozwijanie wiedzy na temat kultury i tradycji innych państw,

– zapoznanie z kuchnią wybranych państw poprzez  własne doświadczenia kulinarne,

– słuchanie muzyki charakterystycznej dla  ludności zamieszkującej poszczególne kontynenty,

– kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu,

– poszerzanie wiedzy na temat własnego kraju,

– zapoznanie z różnorodnością terenu Polski,

– zaprezentowanie strojów charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski,

– przedstawienie legend związanych z  powstaniem naszego miasta,

– prowadzenie zabaw umożliwiających poznanie herbu Łodzi,

– poszerzanie wiedzy o naszym mieście poprzez wirtualne spacery po łódzkich muzeach,

– wzbogacenie doświadczeń kulinarnych poprzez smakowanie potraw regionalnych,

– zapoznanie z twórczością Juliana Tuwima poprzez udział w „Tygodniu Literackim”,

– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem,

– rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń multimedialnych (tablet, tablica multimedialna),

– tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie, działania w ogrodzie przedszkolnym,

– zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek i albumów tematycznych.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup;


——————————————————————————————————————————-

Projekt edukacyjny: „Dziecko w świecie zmysłów”

Opracowany przez Joannę Zalewską

Realizatorzy projektu – nauczyciele poszczególnych grup

Celem realizowanego projektu jest rozwijanie zmysłów dzieci przez działania na montessoriańskim materiale rozwojowym oraz materiale pomocniczym.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zmysłu słuchu,
 • kształcenie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 • rozwijanie zmysłu dotyku, 
 • rozwijanie zmysłu powonienia,
 • rozwijanie zmysłu smaku,
 • rozwijanie zmysłu wzroku,
 • kształcenie wrażliwości na barwę.

Formy realizacji

 • indywidualna,
 • z całą grupą.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup wraz z dziećmi.

Podejmowanie działań mających na celu poznawanie świata poprzez zmysły w oparciu o materiał rozwojowy M. Montessori

 1. Ćwiczenia z różową wieżą (zmysł wzroku i dotyku)
 2. kształcenie, utrwalanie pojęć „duży- mały”, „mały – mniejszy – najmniejszy, duży – większy – największy”,
 3. układanie klocków od największego do najmniejszego – odtwarzanie struktury wieży,
 4. układanie klocków w poziomie od największego do najmniejszego oraz od najmniejszego do największego,
 5. działania z wykorzystaniem kart z obrysem,
 6. działania z różową wieżą z zamkniętymi oczami,
 7. układanie klocków wg własnych pomysłów.
 • Ćwiczenia z brązowymi schodami (zmysł wzroku i dotyku)
 • kształcenie pojęć „gruby- cienki, gruby – grubszy – najgrubszy, cienki – cieńszy – najcieńszy”,
 • układanie klocków od najgrubszego do najcieńszego oraz od najcieńszego do najgrubszego,
 • układanie klocków w pionie oraz poziomie,
 • wykorzystanie do działań ze schodami kart z obrysem,
 • podejmowanie działań z brązowymi schodami z zamkniętymi oczami,
 • układanie schodów wg własnego pomysłu.
 • Ćwiczenia z czerwonymi sztangami (zmysł wzroku i dotyku)
 • kształcenie pojęć „długi- krótki”;
 • układanie sztang od najdłuższej do najkrótszej oraz od najkrótszej do najdłuższej,
 • układanie sztang jedna na drugiej,
 • układanie labiryntu ze sztang,
 • układanie sztang wg własnego pomysłu.
 • Ćwiczenia z drewnianymi cylindrami do osadzania oraz kolorowymi walcami (zmysł wzroku i dotyku)
 • kształcenie pojęć „gruby- cienki”, „wysoki-niski”, „szeroki- wąski”, „głęboki- płytki”, „duży-mały”,
 • osadzanie cylindrów oraz walców wg kolejności oraz z rozsypanki,
 • podejmowanie działań z cylindrami i walcami z zamkniętymi oczami,
 • układanie walców wg wielkości,
 • układanie wież z wykorzystaniem walców.
 • Skrzynka z trójkątami konstrukcyjnymi (zmysł wzroku i dotyku)
 • kształtowanie pojęcia figury geometrycznej,
 • segregowanie elementów wg określonych cech,
 • układanie różnych figur z posiadanych elementów.
 • Komoda geometryczna (zmysł wzroku i dotyku)
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi,
 • dopasowywanie figury do otworu w ramce,
 • rozróżnianie i nazywanie figur,
 • odrysowywanie figur,
 • dopasowywanie figur do kart z obrysem,
 • układanie figur od najmniejszej do największej i odwrotnie,
 • odnajdywanie figury w otoczeniu.
 • Ćwiczenia z kolorowymi płytkami (zmysł wzroku)
 • kształcenie wrażliwości na barwę,
 • rozróżnianie i nazywanie barw,
 • kształcenie pojęć „ciemny – jasny, ciemny – ciemniejszy – najciemniejszy, jasny – jaśniejszy – najjaśniejszy”,
 • dobieranie płytek o jednakowej barwie,
 • dobieranie płytek o różnych odcieniach jednej barwy, układając od najjaśniejszej do najciemniejszej i odwrotnie,
 • odnajdywanie w otoczeniu przedmiotów o wybranej barwie,
 • barwienie wody (za pomocą bibuły) na kolor najbardziej zbliżony do wybranego koloru płytki.
 • Ćwiczenia z puszkami szmerowymi (zmysł słuchu)
 • posługiwanie się pojęciami „cicho – głośno, cichy – cichszy – najcichszy, głośny – najgłośniejszy”,
 • układanie puszek szmerowych od najcichszej do najgłośniejszej i odwrotnie,
 • łączenie puszek szmerowych w pary,
 • układanie puszki od najcichszej do najgłośniejszej i odwrotnie.
 • Ćwiczenia z dzwonkami
 • zabawy z dzwonkami o różnych tonach,
 • posługiwanie się pojęciami „wysoki – niski”, „wysoki – wyższy – najwyższy, niski – niższy – najniższy”,
 • dobieranie dzwonków w pary,
 • układanie dzwonków wg brzmienia od najniższego do najwyższego i odwrotnie,
 • granie na dzwonkach gamy oraz dowolnej melodii.
 1. Deseczki o zróżnicowanej fakturze (zmysł dotyku)
 2. sprawdzanie dotykiem powierzchnie deseczek,
 3. posługiwanie się pojęciami „gładki – szorstki”,
 4. rozróżnianie jakość powierzchni.
 1. Tabliczki o zróżnicowanym stopniu szorstkości (zmysł dotyku)
 2. posługiwanie się pojęciami „chropowata – miła”,
 3. dobieranie tabliczek w pary.
 4. układanie tabliczek od najmniej chropowatej do najbardziej chropowatej.
 1. Puszki smakowe (zmysł smaku)
 2. stosowanie pojęcia „słodki, słony, gorzki, kwaśny”,
 3. próbowanie, rozpoznawanie i nazywanie wybranych smaków,
 4. łączenie produktów o podobnym smaku w pary.

Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie zmysłów poprzez działania na pomocniczym materiale

Działania rozwijające zmysł wzroku

Zabawy z wykorzystaniem puzzli:

 • układanie gotowych puzzli,
 • tworzenie własnych puzzli z gotowych ilustracji,
 • układanie puzzli z rysunków, kolorowanie powstałego obrazka.

Segregowanie elementów:

 • ze względu na kolor – kolorowe pompony, guziki itp
 • ze względu na kształt – figury geometryczne, makaron, muszle itp
 • ze względu na wielkość – pompony.

Działania z wykorzystaniem kolorów:

 • barwienie wody za pomocą farb, bibuły,
 • lepienie z plasteliny wg określonego kodu,
 • kolorowanie wg kodu,
 • działania z wykorzystaniem kolorowych kubków (ustawianie wg własnych pomysłów, ustawianie wież wg własnego pomysłu, ustawianie wież wg wzoru lub kodu itp.),
 • działania z wykorzystaniem maty do kodowania.

Działania z wykorzystaniem ilustracji:

 • odnajdywanie różnic,
 • odnajdywanie podobieństw,
 • wyszukiwanie szczegółów na ilustracji,  
 • przygotowywanie ilustracji wg poleceń,
 • szukanie par wg cieni,
 • odrysowywanie cieni.

Układanie rytmów

 • z wykorzystaniem kolorów, kształtów, rysunków przedmiotów. 

Działania konstrukcyjne:

 • budowanie z klocków drewnianych, magnetycznych, plastikowych różnego rodzaju, lego, rurek itp., wg własnego pomysłu,
 • budowanie z klocków wg poleceń lub wzoru,
 • układanie wież z klocków.

Przygotowywanie butelek sensorycznych / pogodowych

 • przygotowywanie butelek z wykorzystaniem zabarwionej wody, cekinów, brokatu, pomponów itp.,
 • przygotowywanie butelek odzwierciedlających zjawiska przyrodnicze, pory roku (deszcz, śnieg, słońce, grad itp.),
 • wybieranie odpowiedniej butelki do aktualnej pogody. 

Aktywność plastyczna, twórcza (zmysł wzroku, dotyku):

 • malowanie farbami: wg własnych pomysłów, na wybrany temat,
 • lepienie z plasteliny, masy solnej,
 • działania z wykorzystaniem kształtów – tworzenie prac na bazie wybranych kształtów,
 • wykorzystywanie w pracach elementów orgiami.

Działania rozwijające zmysł słuchu

Zabawy słuchowe

 • słuchanie odgłosów zwierząt, nazywanie zwierząt, łączenie odgłosu z ilustracją, naśladowanie odgłosów zwierząt,
 • słuchanie odgłosów przyrody (las, łąka, morze, rzeka, szum drzew, łamanie gałęzi), podawanie skojarzeń do wybranych miejsc, rysowanie ww miejsc,
 • słuchanie odgłosów zjawisk przyrodniczych (deszcz, burza, grad),
 • wysłuchiwanie odgłosów z najbliższego otoczenia (przedszkole, dom, ulica – rozmowy, pojazdy, sprzęty domowe itp.), nazywanie odgłosów, opisywanie sytuacji, w których można usłyszeć dane odgłosy,
 • słuchanie odgłosów pojazdów (samochód, ciężarówka, tramwaj, autobus, pociąg, rower, motor, pojazdy ratunkowe itp.), dopasowywanie odgłosu do pojazdu, ilustracji; rozmowa z dziećmi gdzie porusza się wybrany pojazd, do czego służy, kogo przewozi;
 • słuchanie różnego rodzaju muzyki –  określanie nastroju muzyki, tempa, sprawdzanie jakie jest metrum utworu.

Działania z wykorzystaniem instrumentów

 • słuchanie brzmienia instrumentów (na żywo – instrumenty dostępne w przedszkolu oraz  z nośnika – pozostałe instrumenty),
 • określanie brzmienia instrumentu – wysoki – niski, głośny – cichy, delikatny, mocny, 
 • nazywanie instrumentów,
 • łączenie instrumentu z ilustracją,
 • wprowadzenie podziału instrumentów na dęte, strunowe, perkusyjne,
 • rozmowa z dziećmi na temat – gdzie można usłyszeć wybrany instrument,
 • granie na instrumentach dostępnych w przedszkolu,
 • samodzielne przygotowywanie instrumentów z łatwo dostępnych materiałów (kubeczków plastikowych, jajek po jajku z niespodzianką, produktów spożywczych typu makaron, kasza), granie na własnoręcznie zrobionych instrumentach,
 • wystukiwanie rytmów za pomocą instrumentów, powtarzanie rytmów, tworzenie własnych rytmów.

Zabawy muzyczno – ruchowe

 • poruszanie się w rytm muzyki – różnicowanie tempa muzyki (szybko, wolno),
 • poruszanie się w zróżnicowany sposób do muzyki (na palcach, na pietach, podnosząc wysoko kolana, robiąc małe lub duże kroki itp.),
 • zabawy z wykorzystaniem rekwizytów – ilustrowanie ruchem muzyki za pomocą  chustek, wstążek, obręczy, chusty animacyjnej,
 • tańce z wykorzystaniem gotowych układów tanecznych,
 • tworzenie własnych układów do muzyki,
 • tworzenie układów tanecznych z wykorzystaniem elementów kodowania .

Śpiewanie piosenek

 • różnicowanie tempa śpiewanych piosenek,
 • różnicowanie głośności wykonywanych piosenek,
 • nucenie melodii,
 • zastępowanie słów piosenki sylabami,
 • nauka piosenek nawiązujących do uroczystości, świąt, pór roku oraz dowolnie wybranych przez nauczyciela.

Aktywność plastyczna inspirowana muzyką

 • rysowanie w rytm muzyki (szlaczków, wzorów wyznaczonych przez nauczyciela oraz wg pomysłów dzieci,
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką.

Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki

 • słuchanie muzyki podczas wyciszenia, odpoczynku np. po posiłku,
 • wykorzystanie muzyki podczas ćwiczeń ciszy.

Działania rozwijające zmysł dotyku

 • „magiczne pudełko” – rozpoznawanie przedmiotów (znajdujących się w pudełku)
  z zamkniętymi oczami, jedynie  za  pomocą dotyku,
 • działania z materiałami o różnej fakturze – określanie materiału pojęciami – gładki, szorstki, chropowaty, miły, miękki itp.; łączenie w pary takich samych materiałów
  (z zamkniętymi oczami), łączenie w grupy materiałów wg własnego pomysłu,
 • działania z pudełkami sensorycznymi – wyszukiwanie w pudełkach wypełnionych np. kaszą, makaronem, fasolą, pomponami, elementów typu: kamyki, muszelki itp., wyjmowanie elementów do osobnego pojemnika,
 • działania z woreczkami dotykowymi – łączenie w pary woreczków, z taką samą zawartością,  tworzenie własnych woreczków, wykorzystanie woreczków podczas zabaw ruchowych (szukanie osoby, grupy osób posiadających woreczek z taką samą zawartością),
 • działania z wykorzystaniem mas plastycznych typu: masa solna, sztuczny śnieg, ciecz nienewtonowska, ciastolina, piasek kinetyczny, piasek księżycowy, piankolina itp. – ugniatanie mas, wałkowanie, wycinanie (tam gdzie to możliwe) kształtów, ozdabianie, odciskanie przedmiotów itp.,
 • działania plastyczne z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, sypkich elementów (np. kasza, piasek itp.),  ozdabianie pracy plastycznej sypkimi elementami,
 • malowanie farbami za pomocą dłoni, palców.  

Działania rozwijające zmysł smaku i węchu  

 • działania z wykorzystaniem owoców i warzyw
 • rozpoznawanie po smaku owoców i warzyw,
 • nazywanie próbowanych produktów,
 • określanie smaku próbowanych produktów (słodki, słony, słony, gorzki),
 • przyporządkowywanie  produktu do danego smaku,
 • przygotowywanie sałatki owocowej,  koreczków,
 • działania z wykorzystaniem jadalnych mas oraz farb,
 • organizowanie zajęć mających na celu zapoznanie z informacjami dotyczącymi zdrowego odżywiania
 • zachęcanie do spożywania produktów bogatych w witaminy,
 • uświadamianie dzieciom szkodliwości spożywania niezdrowych produktów,
 • tworzenie piramidy żywieniowej,
 • samodzielne przygotowywanie puszek zapachowych z wykorzystaniem ziół, herbat zapachowych, kawy, suszonych kwiatów, cynamonu, kakao,
 • rozpoznawanie i nazywanie zapachów, łączenie zapachu z produktem, zdjęciem.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij