PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Projekty

Projekt: ,,Podróż dookoła Ziemi, czyli moje miejsce
w kosmosie”

Czas trwania: styczeń- czerwiec 2021r.

Celem realizowanego projektu jest:

– wzbogacenie i utrwalenie wiedzy na temat Ziemi,

– rozbudzanie zainteresowań dzieci powyższą tematyką,

– wdrażanie do samodzielnego eksplorowania materiału rozwojowego z działu wychowanie dla kultury życia.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie z teorią powstania Ziemi, miejscem Ziemi we Wszechświecie,

– omówienie najważniejszych wydarzeń dotyczących historii Ziemi,

– zapoznanie ze światem dinozaurów,

– zapoznanie z terminami woda- ląd oraz różnymi formami ukształtowania terenu,

-wyjaśnienie przyczyny nazywania Ziemi – Błękitną Planetą,

– uwrażliwianie na konieczność dbania o czystość naszej planety: zapoznanie z terminami dotyczącymi ekologii i recyklingu,

– rozwijanie wiedzy na temat kontynentów, prowadzenie działań służących dostrzeganiu różnic pomiędzy kontynentami,

– zapoznanie z położeniem geograficznym poszczególnych kontynentów,

– przedstawienie różnych gatunków zwierząt i roślin charakterystycznych dla poszczególnych obszarów Ziemi,

– zapoznanie z charakterystycznymi zabytkami i miejscami na wybranych kontynentach,

– poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w wybranych krajach,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności kulturowej i piękna całego świata,

-rozwijanie wiedzy na temat kultury i tradycji innych państw,

– zapoznanie z kuchnią wybranych państw poprzez  własne doświadczenia kulinarne,

– słuchanie muzyki charakterystycznej dla  ludności zamieszkującej poszczególne kontynenty,

– kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu,

– poszerzanie wiedzy na temat własnego kraju,

– zapoznanie z różnorodnością terenu Polski,

– zaprezentowanie strojów charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski,

– przedstawienie legend związanych z  powstaniem naszego miasta,

– prowadzenie zabaw umożliwiających poznanie herbu Łodzi,

– poszerzanie wiedzy o naszym mieście poprzez wirtualne spacery po łódzkich muzeach,

– wzbogacenie doświadczeń kulinarnych poprzez smakowanie potraw regionalnych,

– zapoznanie z twórczością Juliana Tuwima poprzez udział w „Tygodniu Literackim”,

– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem,

– rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń multimedialnych (tablet, tablica multimedialna),

– tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie, działania w ogrodzie przedszkolnym,

– zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek i albumów tematycznych.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup;


——————————————————————————————————————————-

„Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” – grant Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pozyskany dzięki projektowi autorstwa Rady Pedagogicznej PM nr 106 w Łodzi

Czas trwania projektu: marzec 2019r.

W czasie trwania grantu Pani Laura Dupree podjęła następujące działania projektowe:

 1. Przeprowadziła czternaście warsztatów dla nauczycieli i studentów. Tematyka warsztatów dotyczyła następujących obszarów z dzieciny wychowania, edukacji i opieki w duchu pedagogiki Marii Montessori:
  – Znaczenia osoby nauczyciela jako elementu otoczenia dziecka w pedagogice Montessori;
  – Sposobów rozwijania samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi, myślenia, działania i porozumiewania się;
  – Właściwie przygotowanego otoczenia (kąciki zainteresowań) jako środowiska rozwojowego i wychowawczego;
  – Sposobów na rozwijanie wewnętrznej motywacji jako elementu samorozwoju dziecka;
  – Znaczenia rytuałów i uporządkowanego rytmu dnia dla poczucia bezpieczeństwa dziecka i harmonijnego rozwoju;
  – Swobody i granic w wychowaniu jako elementów zrównoważonego rozwoju dziecka;
  – Różnorodnych form indywidualizacji oddziaływań w stosunku do dziecka w pedagogice Montessori.
 2. Przeprowadziła dwa warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o następującej tematyce:
  – Sposoby na rozwijanie samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi, myślenia, działania i porozumiewania się;
  – Swoboda i granice w wychowaniu jako elementy zrównoważonego rozwoju dziecka.
 3. Zaprezentowała wykład na temat „Pedagogiki Marii Montessori na świecie” i była Gościem Specjalnym podczas, zorganizowanej w czasie projektu, konferencji naukowo- praktycznej „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”. Konferencja była zorganizowana przy współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, na wydziale pedagogicznym. Do udziału w konferencji zaproszono również innych wykładowców i tak:
  – prof. nzw. dr Teresa Janicka – Panek z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprezentowała temat pt.: „Wychowanie kosmiczne w ujęciu Marii Montessori a współcześnie obowiązująca podstawa programowa”;
  – dr hab. Joanna Sosnowska z Uniwersytetu Łódzkiego zreferowała temat dotyczący „Narodzin pedagogiki Montessori w Łodzi”;
  – mgr Barbara Lauba, mgr Renata Czekalska, nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 106 przedstawiły prezentację nt.: „Ja chcę sam” – samodzielność w myśleniu i działaniu dziecka w oparciu o doświadczenia pracy z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi.
  W części praktycznej odbyło się pięć warsztatów, podczas których omówiono i przepracowano następujące treści:
  – Zabawy sensoryczno- plastyczne w edukacji przedszkolnej;
  – Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca- czyli główne filary Planu Daltońskiego;
  – Rodzic- nauczyciel- jak budować pozytywne relacje;
  – Edukacja muzyczna małego dziecka wg koncepcji E. Gordona;
  – Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 1. Jako ekspert prowadziła obserwację dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracy nauczycieli oraz codziennych działań dzieci z wykorzystaniem montessoriańskiego materiału rozwojowego, dokonywała analizy i formułowała wnioski.
 2. Wspólnie z rodzicami podarowała Przedszkolu Miejskiemu nr 106 tzw. „Peace Pile”, który jest symbolem wychowania dla pokoju. Pal umieszczono w ogrodzie przedszkola. Była to uroczystość, na którą zaproszono dzieci i rodziców. Byli również obecni nauczyciele. Pani Laura Dupree wyjaśniła symbolikę pala, dzieci zaśpiewały po angielsku piosenkę o pokoju, symboliczne było również zapalenie świec i przekazanie sobie przez uczestników płomienia pokoju. (zdjęcia z uroczystości na stronie www.pm106.pl).

Realizacja projektu dostarczyła nauczycielom wiedzę oraz praktyczne narzędzia, które pozwolą wyjść naprzeciw potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym oraz potrzebom rodzin tych dzieci. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Podniosły się również kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji z rodzicami, co wpływa pozytywnie na współpracę z nimi oraz na realizację wspólnych celów. Realizacja projektu pozwoliła także na pedagogizację rodziców i wsparcie w ich codziennych działaniach z dziećmi.

Udział w projekcie wzbogacił naszą placówkę w nowe rozwiązania dotyczące organizacji przygotowanego otoczenia oraz organizacji pracy z dziećmi. Projekt przyczynił się do wymiany doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi według koncepcji wychowania Marii Montessori. Nauczyciele naszej placówki mogli poznać praktykę pracy metodą Marii Montessorii w innych krajach a Pani Laura Dupree miała możliwość zaobserwować, jak pracujemy w oparciu o tę metodę w naszym przedszkolu.

Była to też okazja do wzbogacenia warsztatu pracy w nowe pomysły do tworzenia materiału rozwojowego jak również do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Mamy nadzieję, że projekt daje również możliwość kontynuowania współpracy ze specjalistą i wymiany doświadczeń w przyszłości.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij