PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Program

Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania.
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku należne jest
pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je.
(Maria Montessori)

Działania edukacyjne i wychowawcze w naszym przedszkolu oparte są na autorskim „Programie wychowania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze opracowanym według założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi”

program

Został on opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Autorkami publikacji są nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, które podjęły się opracowania Programu ze względu na własne potrzeby związane z codzienną pracą w grupach montessoriańskich. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, ale istotnymi aspektami wychowania, jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne. Warto dodać, że w dotychczasowej ofercie wydawniczej brakowało opracowania, które uwzględniałoby kryteria pracy z małym dzieckiem według idei Marii Montessori. Odbiorcami Programu mogą być zarówno wychowawcy przedszkoli montesoriańskich, jak również nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy elementy tej metody, osoby przygotowujące się do roli nauczyciela, a także wszyscy poszukujący.

Traktując pracę z dziećmi jako pasję, dbając o ciągły rozwój zarówno naszych wychowanków, jak i nas samych – wychowawców, stanowimy zespół nauczycieli wciąż poszukujących, doskonalących swój warsztat zawodowy, otwartych na świat. Pedagogika
M. Montessori funkcjonuje w naszym Przedszkolu od 1. września 1996 r. Z perspektywy minionych lat dochodzimy do wniosku, że aby w pełni realizować jej założenia i odpowiadać na potrzeby dziecka, należy iść z duchem czasu. Szanując założenia M. Montessori, wprowadzając je w codzienne, przedszkolne życie – nie pozostajemy obojętne wobec nowości pojawiających się wraz z rozwojem pedagogiki przedszkolnej. Z proponowanych przez współczesną edukację treści wybieramy te, które służą doskonaleniu dzieci i nas. Zależy nam również na tym, aby w dobie nieograniczonego dostępu do informacji („zmysły dalekie”), umożliwić dziecku poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie i przeżywanie, uruchamiając jego własne „zmysły bliskie”.

Opracowany w Przedszkolu Miejskim nr 106 Program wychowania przedszkolnego uwzględnia następujące obszary tematyczne:
– bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,
– ćwiczenia praktycznego dnia,
– kształcenie zmysłów,
– edukacja matematyczna,
– edukacja językowa,
– wychowanie religijne,
– wychowanie dla kultury życia,
– wychowanie przez sztukę.

Specyfika pracy w placówce montessoriańskiej zakłada tworzenie grup dziecięcych zróżnicowanych wiekowo. Niewątpliwymi zaletami współdziałania ze sobą dzieci z kilku roczników jest możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, rozwijania niezależności od dorosłych, samodzielności oraz empatii. Przedszkolak w ciągu dnia działa korzystając z wybranych samodzielnie pomocy montessoriańskich. Swoboda wyboru dotyczy również miejsca, czasu i tempa pracy.

Maria Montessori podkreślała, że świat dziecka powinien być uporządkowany. Dzień musi mieć określoną strukturę i składać się z niezawodnych rytuałów. Otoczenie zaś powinno być logicznie zorganizowane i estetyczne, aby zapewniać dziecku możliwość dokonywania czynności poszukiwania i odnajdywania. Odpowiednio przygotowane otoczenie ma umożliwiać dziecku przeżywanie polaryzacji uwagi.

Główne cele Programu, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki M. Montessori, są następujące:
– zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji;
– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
– rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka;
– poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania;
– zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny;
– doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
– budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną;
– poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość;
– wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji;
– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
– angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania.
W działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych stosujemy główne elementy koncepcji pedagogicznej M. Montessori, dodatkowo wzbogacając je ciekawą ofertą zajęć i zabaw organizowanych dla dzieci na terenie przedszkola i poza nim

Priorytetową kwestią pozostaje dla nas nawiązanie pozytywnych, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy, relacji z rodzinami wychowanków. Rodzice biorą udział w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami. Aktywnie uczestniczą również w uroczystościach okolicznościowych odbywających się na terenie placówki. Przyczynia się to do budowania trwałej więzi zarówno między dziećmi a rodzicami, jak również między rodzicami a przedszkolem.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij