PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 106 opiera się na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Zakłada ona m.in. stworzenie wokół dzieci takiego otoczenia wychowawczego, które w optymalny sposób zapewni ich rozwój, zachęci do aktywności i rozbudzi zainteresowania. Zgodnie z założeniem pedagogiki Montessori: „Daj mi czas” oraz „Pomóż mi, abym zrobił to sam” respektujemy wolność i podmiotowość dziecka, szanujemy prawo do indywidualnego rozwoju, pomagamy 
w osiąganiu samodzielności, rozwijaniu uzdolnień oraz współpracy z dziećmi i dorosłymi. W pracy pedagogicznej kładziemy akcent na samodzielność dzieci w różnych sferach rozwojowych: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych przez dziecko. Dajemy dzieciom swobodę, ale jest ona zdeterminowana porządkiem dnia oraz wzajemnymi relacjami interpersonalnymi pomiędzy nauczycielami i innymi dziećmi.

W każdej grupie przebywają ze sobą dzieci różnorodne wiekowo (3, 4, 5 i 6 lat). Bawią się i uczą razem, co sprzyja wzajemnej integracji dzieci młodszych i starszych. Zróżnicowanie pod względem wieku jest podstawową zasadą funkcjonowania grupy. Maria Montessori przeciwna była założeniu, iż poziom rozwoju oraz wyników nauczania w danej grupie musi być równy. Wychowawcy na co dzień obserwują pozytywne aspekty przebywania ze sobą dzieci w różnym wieku, co ma duże znaczenie dla rozwoju postaw prospołecznych. Starsze przedszkolaki pomagają młodszym w różnorodnych czynnościach, a młodsze uczą się poprzez naśladowanie. Taka organizacja daje możliwość przebywania ze sobą rodzeństw, co wpływa korzystnie
na proces adaptacyjny dzieci młodszych.

Kolejny aspektem dydaktyczno-organizacyjnym jest fakt, że dziećmi opiekują się w ciągu dnia dwie osoby jednocześnie, jest to nauczyciel oraz pomoc nauczyciela przygotowana do pracy merytorycznie. Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Ponadto każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, zwane w pedagogice Montessori „materiałem rozwojowym” kształcącym zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, powonienia. Mamy też materiał dydaktyczny do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody, geografii, religii. Spośród tego otoczenia dziecko wybiera do zabawy
i nauki takie pomoce, którymi jest zainteresowane.

Oprócz pracy z montessoriańskim materiałem rozwojowym, dzieci doskonalą swoje umiejętności podczas zabaw, ćwiczeń integracyjnych, ruchowych, twórczego myślenia, plastycznych, badawczych. Biorą udział w wielu uroczystościach, imprezach, spotkaniach z ludźmi reprezentującymi różne zawody i zainteresowania.
Bardzo uroczyście świętujemy też urodziny każdego dziecka.

Pozytywnie układa się współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Rodzice pomagają nam w wielu sytuacjach opiekuńczo-organizacyjnych, służą radą, pomocą, sponsoringiem. Wybór naszego przedszkola przez rodziców nie jest przypadkowy; jest to wybór świadomy, oparty na wielu rozmowach, odwiedzinach przedszkola i poznawaniu specyfiki pracy metodą Montessori.

Przedszkole posiada odrębny dokument „Koncepcja pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 106”, który szczegółowo opisuje każdy aspekt działalności przedszkola. Dokument ten jest systematycznie uaktualniany, w zależności od zmian, jakie zachodzą
w naszej pracy.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij