PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Historia

Przedszkole Miejskie nr 106 mieszczące się w Łodzi przy ul. Astronautów 17 zostało założone w 1963r. Przez szereg lat funkcjonowało jako tradycyjna placówka wychowania przedszkolnego, obliczona na 100 dzieci, z czterema oddziałami dziecięcymi.

         W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, z uwagi na przejęcie przedszkoli przez gminy, w tym wypadku przez gminę Łódź i w związku z tym, zmniejszenie nakładów na oświatę, jeden oddział dziecięcy poddano likwidacji. Przyczyniła się do tego także, utrzymująca się od kilku lat, tendencja spadkowa liczby dzieci uczęszczających wówczas do naszej placówki. W 1995 r. instytucji groziła likwidacja. Urzędująca w tych latach dyrektor – Dorota Merzel – podjęła decyzję o zmianie profilu edukacyjnego przedszkola. Opracowano i wdrożono wówczas innowację pedagogiczną dotyczącą koncepcji wychowania według włoskiej lekarki i pedagog – Marii Montessori (1870-1952). 

         We wrześniu 1996 r. powstał pierwszy dziecięcy oddział montessoriański, rok później drugi. Fundusze na wyposażenie pierwszej grupy montessoriańskiej pochodziły od organu prowadzącego – Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, natomiast wyposażenie grupy drugiej (również trzeciej i czwartej) sponsorowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Do roku 2000 funkcjonowały więc dwa oddziały prowadzone według metody Marii Montessori oraz jeden oddział tradycyjny.

         We wrześniu 2000 r. stanowisko dyrektora objęła Joanna Sosnowska. Jednym z priorytetów pracy organizacyjno-dydaktycznej było wówczas ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i rozwój przedszkola. Rok później udało się powołać do życia trzeci oddział Montessori, natomiast w roku 2002, kiedy po rekrutacji okazało się, iż do placówki zgłosiło się bardzo dużo dzieci 3 i 4-letnich, zorganizowano kolejny, czwarty oddział montessoriański. 

           Od kilku lat liczba zgłoszeń do przedszkola przewyższa jego możliwości lokalowe. Jest to wynik, z jednej strony wyżu demograficznego i małej liczby przedszkoli o profilu innowacyjnym w naszym mieście, ale przede wszystkim jest to efekt dobrze prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Od grudnia 2007 r. do Przedszkola nr 106 uczęszczają kolejne dzieci – dla nich przeprowadzono remont w jednym z pomieszczeń budynku, zakupiono pomoce dydaktyczne i zorganizowano kolejny – piąty już oddział (przy częściowym udziale finansowym gminy). Objęcie pedagogiką M. Montessori wszystkich grup dziecięcych pozwala nam – wychowawcom na jednolity styl pracy z dziećmi. Ustawiczny rozwój instytucji jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarówno całego zespołu pracowników, jak i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W grudniu 2006 r. z inicjatywy Nauczycieli i Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola powołano do życia Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”. Jego głównym zadaniem jest pomoc w funkcjonowaniu Przedszkola oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych w naszym mieście. W marcu 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP). 

 Joanna Sosnowska
Dyrektor Przedszkola w latach 2000-2010

—————————————————————————————————————————-

W trosce o jak najlepsze i bezpieczne warunki przebywania dzieci w przedszkolu jest ono systematycznie remontowane, odnawiane i doposażane. Środki na inwestycje pozyskiwane są z różnych źródeł, np. Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”, Rady Rodziców PM nr 106, sponsorów, Rady Osiedla „Piastów – Kurak”.

W 2014 r. w ramach „Budżetu Obywatelskiego” przeprowadzono gruntowną modernizację wewnątrz budynku.
W ramach projektu wymieniono wszystkie podłogi, drzwi wewnętrzne i część stolarki okiennej oraz oświetlenie
w całym budynku. Wyremontowano łazienki w salach grupy I  i II. Zmodernizowano zmywalnie mieszczącą się na parterze. Odmalowano również wszystkie sale oraz inne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu. Odnowiono schody wejściowe do przedszkola oraz zainstalowano nad nimi zadaszenie. 

W 2016 r. udało się pozyskać środki (ZDiT oraz Rada osiedla „Piastów – Kurak” ) na wymianę chodnika przed wejściem do przedszkola.

W roku 2018 pozyskano środki na modernizację trzech łazienek w grupach przedszkolnych.

Joanna Matczak
dyrektor Przedszkola

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij