PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Wychowanie dla kultury życia

Dział wychowania dla kultury życia kształtuje w dziecku
konieczność poszanowania świata roślin i zwierząt
oraz uczy harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą
Obejmuje wiedzę z zakresu geografii,
biologii i historii. Dużo miejsca zajmuje materiał przyrodniczy, taki jak:
muszle, szyszki, kamienie, ziarna zbóż, kora drzew itp.

Skip to content