PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Kształcenie zmysłów

Dział ten charakteryzuje się prawdziwym bogactwem pomocy
o zróżnicowanym stopniu trudności, które można wykorzystać
do kształcenia: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia.
Ta droga sensomotorycznej integracji otwiera przed dzieckiem
większe możliwości, przyczynia się do rozwijania zdolności
oraz indywidualnej swobody.

Skip to content