PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 106 W ŁODZI - MONTESSORI

Edukacja językowa

Celem ćwiczeń edukacji językowej jest rozwój i doskonalenie motoryki,
lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynowania ruchów ręki i oka,
analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
W tym dziale wiele miejsca poświęca się doskonaleniu znajomości liter,
a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na kształcenie umiejętności czytania i pisania.
Mamy tutaj do czynienia również z materiałem ułatwiającym rozumienie gramatyki.
Służą temu symbole, za pomocą których dziecko rozróżnia poszczególne części mowy.

Skip to content